เปิดระบบให้ปริ้นเกียรติบัตรคณะทำงาน

เปิดให้ปริ้นเกียรติบัตรคณะทำงาน ได้แล้วหากคณะทำงานท่านใดโหลดไปก่อนหน้านี้ ขอให้โหลดใหม่นะครับ เนื่องจากมีความผิดพลาดในเรื่องของเลขที่เกียรติบัตรที่ออกไป เลขที่เกียรติบัตรฉบับนี้อิงจากเลขที่เกียรติบัตรจริงจากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ดังนั้นที่โหลดไปก่อนหน้านี้ไม่สามารถใช้อ้างอิงใด ๆ ได้นะครับ

สำหรับสหวิทยาเขต และโรงเรียนที่ยังไม่กรอกข้อมูลนักกีฬาเข้ามา เหลือเวลาอีกไม่มากก่อนที่จะปิดระบบการกรอกข้อมูลนักกีฬาในเวลา 16.00 น. เนื่องจากกีฬาได้แข่งขันเสร็จสิ้นมา 1 สัปดาห์แล้วและได้มีคณะครูจากหลายโรงเรียนที่สอบถามเข้ามาว่าทำไมยังไม่สามารถปริ้นเกียรติบัตรได้ ทางคณะทำงานจึงขอสงวนว่าพอถึงเวลาแล้วจะทำการปิดระบบเพื่อทำการ Generate เลขที่เกียรติบัตรให้กับนักกีฬาที่ลงทะเบียนเข้ามาในระบบตามเวลาที่กำหนดไว้ และไม่สามารถที่จะออกเกียรติบัตรให้เพิ่มเติมได้ เนื่องจากจะมี คณะครู/นักเรียนที่โหลดไปแล้ว ทำให้เลขที่เกียรติบัตรของคนที่โหลดไปแล้วเปลี่ยนแปลงไป ทำให้ขาดความน่าเชื่อถือต่อเกียรติบัตรที่ได้ทำการโหลดไปแล้ว ดังนั้นจึงขออภัยมา ณ ที่นี่ครับ

ทีมประชาสัมพันธ์

เปิดการลงทะเบียน

แจ้งประชาสัมพันธ์

แจ้งประชาสัมพันธ์ให้แม่สีทุกสีรับรหัสผ่านและชื่อผู้ใช้สำหรับเข้าลงทะเบียนรายชื่อนักกีฬาได้ที่ครูไพโรจน์ หรือครูสุรัตน์ชัย เพื่อลงทะเบียนนักกีฬาเข้าสู่ระบบ

ครูไพโรจน์

การปิดการลงทะเบียนและปริ้น เกียรติบัตร ครั้งสุดท้าย

เนื่องจากยังมีสหวิทยาเขตหลายสหวิทยาเขตที่ยังไม่ได้ลงทะเบียนนักกีฬา ที่เข้าร่วมการแข่งขัน ทำให้การออกเลขที่เกียรติบัตรสำหรับนักเรียนยังทำไม่ได้ จึงขอความกรุณาครูผู้รับผิดชอบ กรอกข้อมูลนักกีฬาที่เข้าร่วมการแข่งขันให้แล้วเสร็จภายในวันที่ 13 กันยายน 2559 เวลา 16.00 น. หลังจากนั้นทางทีมงานจะขอปิดระบบการกรอกข้อมูล เพื่อออกเลขที่เกียรติบัตรให้กับผู้ที่แข่งขันและได้รับรางวัล และเปิดให้ปริ้นเกียรติบัตรงานกีฬานักเรียนมัธยมศึกษา ได้ต่อไปครับ. 

ทีมประชาสัมพันธ์

ข่าวสารการแข่งขัน

ตอนนี้ระบบเปิดให้กรอกข้อมูลได้ตามปกติแล้วนะครับ
การลงทะเบียนมีผลต่อการออกเกียรติบัตร
ตัวอย่างเกียรติบัตร

การจัดงานกีฬานักเรียนมัธยมศึกษา สพม.40 ครั้งที่ 2
ระหว่างวันที่ 5 - 7 กันยายน พ.ศ. 2559
ณ สนามโรงเรียนหนองไผ่ 

ระบบจะเปิดให้ลงทะเบียนจนถึงวันสุดท้ายของการแข่งขัน
และสามารถลงทะเบียนได้จากหลากหลายอุปกรณ์ เช่น โทรศัพท์มือถือ แท็บเล็ท

 

สถิติการลงทะเบียน
จำนวนนักกีฬา : 1,838 คน
ครูผู้ควบคุมกีฬา : 312 คน
รวมทั้งหมด ครู/นักเรียน 2,150 คน

Copyright © 2016 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 40
ผู้พัฒนาระบบ
ครูไพโรจน์ เดชะรัตนางกูร ครูวิทยฐานะ ครูชำนาญการ โรงเรียนหนองไผ่
Valid XHTML 1.0 Transitional